betway必威官网注册

返回betway手机版
当前位置: 主页 > 古典文学 >

周易·易经 序卦

时间:2015-04-23 08:09
      有天地,然后万物生焉。盈天地之间者唯万物,故受之以<屯>.屯者,盈也。屯者,物之始生也。物生必蒙,故受之以<蒙>.蒙者,蒙也,物之稚也。

    物稚不可不养也,故受之以<需>.需者,饮食之道也。饮食必有讼,故受之以<讼>.讼必有众起,故受之以<师>.师者,众也。众必有所比,故受之以<比>.比者,比也。比必有所畜,故受之以<小畜>.物畜然后有礼,故受之以<履>.履而泰,然后安,故受之以<泰>.泰者,通也。物不可以终通,故受之以<否>.物不可以终否,故受之以<同人>.与人同者,物必归焉,故受之以<大有>.有大者,不可以盈,故受之以<谦>.有大而能谦必豫,故受之以<豫>.豫必有随,故受之以<随>.以喜随人者必有事,故受之以<蛊>.

    蛊者,事也。有事而后可大,故受之以<临>.临者,大也。物大然后可观,故受之以<观>.可观而后有所合,故受之以<噬嗑>.嗑者,合也。物不可以苟合而已,故受之以<贲>.贲者,饰也。致饰然后亨则尽矣,故受之以<剥>.

    剥者,剥也。物不可以终尽剥,穷上反下,故受之以<复>.复则不妄矣,故受之以<无妄>.有无妄,物然后可畜,故受之以<大畜>.物畜然后可养,故受之以<颐>.颐者,养也。不养则不可动,故受之以<大过>.物不可以终过,故受之以<坎>.坎者,陷也。陷必有所丽,故受之以<离>.离者,丽也。

    有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也,故受之以<恒>.恒者,久也。物不可以久居其所,故受之以<遯>.遯者,退也。物不可以终遯,故受之以<大壮>.物不可以终壮,故受之以<晋>.晋者,进也。进必有所伤,故受之以<明夷>.夷者,伤也。伤于外者必反于家,故受之以<家人>.家道穷必乖,故受之以<睽>.睽者,乖也。

    乖必有难,故受之以<蹇>.蹇者,难也。物不可以终难,故受之以<解>.解者,缓也。缓必有所失,故受之以<损>.损而不已必益,故受之以<益>.益而不已必决,故受之以<夬>.夬者,决也。决必有遇,故受之以<姤>.

    姤者,遇也。物相遇而后聚,故受之以<萃>.萃者,聚也。聚而上者谓之升,故受之以<升>.升而不已必困,故受之以<困>.困乎上者必反下,故受之以<井>.井道不可不革,故受之以<革>.革物者莫若鼎,故受之以<鼎>.主器者莫若长子,故受之以<震>.震者,动也。物不可以终动,止之,故受之以<艮>.艮者,止也。物不可以终止,故受之以<渐>.渐者,进也。进必有所归,故受之以<归妹>.得其所归者必大,故受之以<丰>.丰者,大也。穷大者必失其居,故受之以<旅>.旅而无所容,故受之以<巽>.巽者,入也。入而后说之,故受之以<兑>.兑者,说也。说而后散之,故受之以<涣>.涣者,离也。物不可以终离,故受之以<节>.节而信之,故受之以<中孚>.有其信者必行之,故受之以<小过>.有过物者必济,故受之以<既济>.物不可穷也,故受之以<未济>,终焉。
------分隔线----------------------------
推荐内容